โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือน ธันวาคม 2562

เมนูปลากะพงลด 50% ร้านอาหารวันทรีฮิลล์

เงื่อนไขในการรับสิทธิส่วนลด

- โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนใช้บริการ
- กรุณาสำรองที่นั่งก่อนใช้บริการ
- ภาพอาหารนี้ตกแต่งเพื่อใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562  เท่านั้น

เงื่อนไขในการรับสิทธิส่วนลด

- โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนใช้บริการ
- กรุณาสำรองที่นั่งก่อนใช้บริการ
- ภาพอาหารนี้ตกแต่งเพื่อใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562  เท่านั้น

โปรโมชั่นเดือน พฤศจิกายน 2562

โปรวันเกิด วันทรีฮิลล์

เงื่อนไขในการรับสิทธิส่วนลด

- โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนใช้บริการ
- กรุณาสำรองที่นั่งก่อนใช้บริการ
- ภาพอาหารนี้ตกแต่งเพื่อใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2562  เท่านั้น

โปรโมชั่นเดือน ตุลาคม 2562

โปรโมชั่นวันเกิดร้านอาหารวันทรีฮิลล์

เงื่อนไขในการรับสิทธิส่วนลด

- โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนใช้บริการ
- กรุณาสำรองที่นั่งก่อนใช้บริการ
- ภาพอาหารนี้ตกแต่งเพื่อใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2562  เท่านั้น

เงื่อนไขในการรับสิทธิส่วนลด

- โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนใช้บริการ
- กรุณาสำรองที่นั่งก่อนใช้บริการ
- ภาพอาหารนี้ตกแต่งเพื่อใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2562  เท่านั้น

โปรดี มีต่อ ทีร้านอาหารวันทรีฮิลล์

เงื่อนไขในการรับสิทธิส่วนลด

- โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนใช้บริการ
- กรุณาสำรองที่นั่งก่อนใช้บริการ
- ภาพอาหารนี้ตกแต่งเพื่อใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2562  เท่านั้น

โปรโมชั่นเดือน กันยายน 2562

ร้านอาหารวันทรีฮิลล์ลด 50%

เงื่อนไขในการรับสิทธิส่วนลด

- โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนใช้บริการ
- กรุณาสำรองที่นั่งก่อนใช้บริการ
- ภาพอาหารนี้ตกแต่งเพื่อใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2562  เท่านั้น

เมนูปลารสเด็ด ร้านอาหารวันทรีฮิลล์

เงื่อนไขในการรับสิทธิส่วนลด

- โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนใช้บริการ
- กรุณาสำรองที่นั่งก่อนใช้บริการ
- ภาพอาหารนี้ตกแต่งเพื่อใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2562  เท่านั้น

อาหารอร่อย คาราโอเกะฟรี

เงื่อนไขในการรับสิทธิส่วนลด

- สำหรับรับประทานอาหารภายในร้านเท่านั้น
- ไม่สามารถใช้ร่วมส่งเสริมการขายอื่นได้
- โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนใช้บริการ
- กรุณาสำรองที่นั่งก่อนใช้บริการ
- ภาพอาหารนี้ตกแต่งเพื่อใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สามารถรับสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2562  เท่านั้น

โปรโมชั่นเดือน สิงหาคม 2562

เงื่อนไขในการรับสิทธิส่วนลด

- สำหรับรับประทานอาหารภายในร้านเท่านั้น
- ไม่สามารถใช้ร่วมส่งเสริมการขายอื่นได้
- โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนใช้บริการ
- กรุณาสำรองที่นั่งก่อนใช้บริการ
- ภาพอาหารนี้ตกแต่งเพื่อใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สามารถรับสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2562  เท่านั้น

เงื่อนไขในการรับสิทธิส่วนลด

- สำหรับรับประทานอาหารภายในร้านเท่านั้น
- ไม่สามารถใช้ร่วมส่งเสริมการขายอื่นได้
- โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนใช้บริการ
- กรุณาสำรองที่นั่งก่อนใช้บริการ
- ภาพอาหารนี้ตกแต่งเพื่อใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สามารถรับสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2562  เท่านั้น

ลด 50 % 4 เมนูเด็ด ร้านวันทรีฮิลล์
ลด 50 % 4 เมนูเด็ด ร้านวันทรีฮิลล์

เงื่อนไขในการรับสิทธิส่วนลด

- สำหรับรับประทานอาหารภายในร้านเท่านั้น
- ไม่สามารถใช้ร่วมส่งเสริมการขายอื่นได้
- โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนใช้บริการ
- กรุณาสำรองที่นั่งก่อนใช้บริการ
- ภาพอาหารนี้ตกแต่งเพื่อใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สามารถรับสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2562  เท่านั้น

เงื่อนไขในการรับสิทธิส่วนลด

- สำหรับรับประทานอาหารภายในร้านเท่านั้น
- ไม่สามารถใช้ร่วมส่งเสริมการขายอื่นได้
- โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนใช้บริการ
- กรุณาสำรองที่นั่งก่อนใช้บริการ
- ภาพอาหารนี้ตกแต่งเพื่อใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สามารถรับสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2562  เท่านั้น

เงื่อนไขในการรับสิทธิส่วนลด

- สำหรับรับประทานอาหารภายในร้านเท่านั้น
- ไม่สามารถใช้ร่วมส่งเสริมการขายอื่นได้
- โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนใช้บริการ
- กรุณาสำรองที่นั่งก่อนใช้บริการ
- ภาพอาหารนี้ตกแต่งเพื่อใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สามารถรับสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2562  เท่านั้น

เงื่อนไขในการรับสิทธิส่วนลด

- สำหรับรับประทานอาหารภายในร้านเท่านั้น
- ไม่สามารถใช้ร่วมส่งเสริมการขายอื่นได้
- โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนใช้บริการ
- กรุณาสำรองที่นั่งก่อนใช้บริการ
- ภาพอาหารนี้ตกแต่งเพื่อใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สามารถรับสิทธิได้เฉพาะวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เท่านั้น

วันทรีฮิลล์ ราชพฤกษ์

เงื่อนไขในการรับสิทธิส่วนลด

- สำหรับรับประทานอาหารภายในร้านเท่านั้น
- ไม่สามารถใช้ร่วมส่งเสริมการขายอื่นได้
- โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนใช้บริการ
- กรุณาสำรองที่นั่งก่อนใช้บริการ
- ภาพอาหารนี้ตกแต่งเพื่อใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สามารถรับสิทธิได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561

เงื่อนไขในการรับสิทธิส่วนลด

- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตเท่านั้น
- สำหรับรับประทานอาหารภายในร้านเท่านั้น
- ไม่สามารถใช้ร่วมส่งเสริมการขายอื่นได้
- โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนใช้บริการ
- กรุณาสำรองที่นั่งก่อนใช้บริการ
- ภาพอาหารนี้ตกแต่งเพื่อใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น
- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ
- สามารถรับสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2562

เงื่อนไขในการรับสิทธิส่วนลด

- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตเท่านั้น
- สำหรับรับประทานอาหารภายในร้านเท่านั้น
- ไม่สามารถใช้ร่วมส่งเสริมการขายอื่นได้
- โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนใช้บริการ
- กรุณาสำรองที่นั่งก่อนใช้บริการ
- ภาพอาหารนี้ตกแต่งเพื่อใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น
- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ
- สามารถรับสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2562

เงื่อนไขในการรับสิทธิส่วนลด

- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตเท่านั้น
- สำหรับรับประทานอาหารภายในร้านเท่านั้น
- ไม่สามารถใช้ร่วมส่งเสริมการขายอื่นได้
- โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนใช้บริการ
- กรุณาสำรองที่นั่งก่อนใช้บริการ
- ภาพอาหารนี้ตกแต่งเพื่อใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น
- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ
- สามารถรับสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2562

เงื่อนไขในการรับสิทธิส่วนลด

- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตเท่านั้น
- สำหรับรับประทานอาหารภายในร้านเท่านั้น
- ไม่สามารถใช้ร่วมส่งเสริมการขายอื่นได้
- โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนใช้บริการ
- กรุณาสำรองที่นั่งก่อนใช้บริการ
- ภาพอาหารนี้ตกแต่งเพื่อใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น
- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ
- สามารถรับสิทธิได้ตั้งแต่ วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2562

เงื่อนไขในการรับสิทธิส่วนลด

- สำหรับรับประทานอาหารภายในร้านเท่านั้น
- ไม่สามารถใช้ร่วมส่งเสริมการขายอื่นได้
- โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนใช้บริการ
- กรุณาสำรองที่นั่งก่อนใช้บริการ
- ภาพอาหารนี้ตกแต่งเพื่อใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สามารถรับสิทธิได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2561